Huishoudelijk reglement Hondensport Hoogkerk

Huishoudelijk reglement Hondensport Hoogkerk

Hondensport Hoogkerk; Veelzijdig – Deskundig, Betrouwbaar Vooruitstrevend met Positieve trainmethodieken.
Wij gaan voor Gevoel, Passie en Wilskracht.

Wat zijn de richtlijnen:
• Wij doen het samen
• Wederzijds respect
• Open naar elkaar
• Overleg en luisteren naar elkaar

Artikel 1:
Een ieder die aan de training deelneemt, dient in het bezit te zijn van: een slipketting, een leren riem, een lange lijn (10 meter). Voor de gevorderden tevens: laarzen of waterdichte schoenen, speurpijl (hout) en een eventueel speurtuig of brede band kortom alles wat nodig is om optimaal te kunnen werken/sporten.

Artikel 2:
Indien men een keer niet kan deelnemen aan de training, dient men zijn/haar trainer daarvan in kennis te stellen.
Het is toegestaan bij andere verenigingen te trainen, tenzij dit in overleg is gegaan met de instructeur.

Artikel 3:
Er zal geen teruggave zijn van trainingsgeld als er gedurende langere tijd niet getraind kan worden wegens bijvoorbeeld ziekte, indien dit niet tijdig gemeld is bij zijn/haar instructeur.
Bij herhaaldelijk afwezig zijn zonder zich hiervoor te hebben afgemeld bij zijn/haar trainer, kan men worden teruggeplaatst of wordt men uitgesloten van verdere deelname.

Artikel 4:
Men dient op tijd op de training aanwezig te zijn, mocht dit bij uitzondering een keer niet lukken, dan dient men de instructeur hiervan tijdig in kennis te stellen

Artikel 5:
Het is niet toegestaan de hond enige behoefte te laten doen op het trainingsveld.
Men laat zijn/haar hond voor de training goed uit.
Diegene wiens hond toch het veld bevuilt, ruimt dit zelf op, het materiaal hiervoor is aanwezig.
Tevens dient men er zorg voor te dragen dat, indien de hond tussen de trainingen door wordt uitgelaten (aangelijnd), deze zijn eventuele behoefte niet doet op de parkeerplaatsen/tuintjes maar aan de slootkant.

Artikel 6:
Auto’s dient men te parkeren op de daarvoor aanwezige parkeerplaatsen, men dient deze zodanig te parkeren dat deze niet op of gedeeltelijk op de weg staan zodat het doorgaande verkeer niet wordt gehinderd. Tevens dienen de hekken van De Halm vrij toegankelijk te zijn.

Artikel 7:
Het is toegestaan met een loopse teef aan de trainingen deel te nemen, een loopse teef kan in overleg met de instructeur als laatste deelnemen aan een examen/training/wedstrijd.

Artikel 8:
Het is niet toegestaan te roken op het moment dat er met de hond wordt getraind.
Open vuur op en om ons terrein en gebouw is verboden ivm brandgevaar.

Artikel 9:
De honden zijn te allen tijde aangelijnd, ook buiten het oefenveld, en mogen alleen los werken op aanwijzing van de instructeur.

Artikel 10:
Men volgt de aanwijzingen van de instructeur zo nauwgezet mogelijk op en treedt tijdens de training niet met hem/haar in discussie. Na de training is daartoe alle gelegenheid.

Artikel 11
Iedere deelnemer aan de training is ook aansprakelijk voor de daden van zijn/haar hond en dient dan ook in het bezit te zijn van een WA-verzekering waarbij de hond ook is meeverzekerd.

Artikel 12:
De instructeur heeft het recht, na overleg met het bestuur, een hondensporter de toegang tot de training te ontzeggen.
Een ieder hondensporter stelt zichzelf beschikbaar voor hand- en spandiensten, onder andere klussen, kantinediensten bewaking lopen.

Artikel 13:
Het is niet toegestaan een hond tot agressie aan te zetten, zolang dit niet gebeurt op aanwijzing van de instructeur.

Artikel 14:
Alle hondensporters dienen, op verzoek van de instructeur cq eigen initiatief, te helpen met het gereed maken van het trainingsveld voor de eerstvolgende appèl- of manwerkoefening.

Artikel 15:
Men is verplicht het clubgebouw en het trainingsveld afvalvrij te houden en zijn eigen afval op te ruimen, er zijn voldoende afvalbakken beschikbaar om het afval in te deponeren.

Artikel 16:
De hondensporters dienen er zorg voor te dragen, dat hun hond(en) buiten de training geen overlast veroorzaken door middel van aanhoudend blaffen. In verband met eventuele overlast voor het oude dorp de auto dan zo ver mogelijk naar achteren plaatsen, desnoods bij het 2e veld. Gelieve de honden in de auto te laten indien er niet getraind wordt.

Artikel 17:
De hondensporters zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen en dienen overlast te voorkomen en na afloop van de training alles op te ruimen wat nodig is.

Artikel 18:
Geleiders met honden in de IPO-groep dienen in het bezit te zijn van tenminste één diploma (VZH), tenzij de instructeur anders beslist. Honden in de IPO groep behoren onder controle te zijn van de geleider, zo niet is er geen mogelijkheid om langer deel uit te maken van de IPO groep.

Artikel 19:
Trainende hondensporters dienen aan hun financiële verplichtingen te voldoen betreffende de vereniging. Kantinerekeningen die de € 25,00 te boven gaan dienen worden afgerekend contant of per bank

Artikel 20:
Het is niet toegestaan om voor of tijdens deelname aan trainingen en examens alcoholische dranken te gebruiken.

Artikel 21:
Aanmeldingen voor examens/wedstrijden worden vooraf doorgesproken met de instructeur.

Artikel 22:
Geen honden in de kantine ouder dan 6 maand (uitzonderingen daargelaten). De kantine wordt gebruikt voor: eten, drinken, sociaal gebeuren, daarvoor is het noodzakelijk dat het schoon en opgeruimd is. Het is niet toegestaan om meegenomen eten en drinken in de kantine te eten tijdens de evenementen, lessen en trainingen.